Familia de músicos

Rubén Troitiño ten as súas raíces na comarca de Terra de Montes, máis concretamente nos concellos de Cerdedo e Forcarei. Neste apartado farase un pequeno percorrído polos seus antecesores directos que nas súas facetas da vida foron, entre outras profesións, músicos.

TODOS.png