Gaita galega

gaiteirossoutelo

Tanto inciación coma perfeccionamento. Nestes cursos trataránse diferentes campos do instrumento:

  • Coñecemento do instrumento (teorico)

Partes da gaita, elementos sonoros da gaita, tipos de gaitas empregadas en galicia, diferentes formacións musicais…

  • Coñecemento do instrumento (teorico-práctico)

Afinación, tempero, dixitación, ornamentación…

Charanga tradicional

charanga-tradicional

Tanto inciación coma perfeccionamento. Nestes cursos trataránse diferentes campos desta formación:

  • Coñecemento da formación (teorico)

Como xurdiron este tipo de formación, papeis que desempeñan cada un dos instrumentos dentro desta formación, tipo de repertorio empregado, instrumentos que se empregan nestas formación…

  • Coñecemento da formación (teorico-práctico)

 Afinación dos diferentes intrumentos, papeis que desempeñan cada un dos instrumentos, a gaita galega dentro desta formación, tipo de repertorio empregado…

Audio e gravación

audioegravacion

Iniciación ao mundo da gravación enfocadas tanto a nivel individual coma a grupos (asociacións culturais, conservatorios de música…).

Nestas clases están orientas para a creación dun home studio. Nestas clases trataranse diferentes campos: Ferramentas necesarias para unha gravación, tipos de microfonía, tomas microfónicas, práctica de gravación con instrumentos reais, práctica de edición e mestura, Pro Tools…