BIOGRAFÍA

MÚSICO
Grao Profesional de Música en Gaita Galega (CMUS Prof. Vigo)
TÉCNICO DE SON
Técnico Superior de Son (EISV – Vigo)
MESTRE
Grao en Educación Primaria – Educación Musical | Audición e Linguaxe (UVigo)