BIOGRAFÍA

MÚSICO
Conservatorio Profesional de Música de Vigo
Grao Profesional de Música en Gaita Galega – Premio Extraordinario Fin de Grao


TÉCNICO DE SON
Escola de Imaxen e Son de Vigo
Técnico Superior de Son para Audiovisuais


MESTRE
Universidade de Vigo
Grao en Educación Primaria
Especialista en Audición e Linguaxe
Especialista en Educación Musical
Master en Neuropsicopedagoxía


FAMILIA DE MÚSICOS