Proxectos destacados…

Arquivo virtual das músicas de Terra de Montes

Pequeno percorrido virtual polas músicas da Terra de Montes, centrándose na conservación, estudo e difusión das zonas do concello de Forcarei e antigo concello de Cerdedo.

[web: musicasdaterrademontes.com]


Arquivos tradicionais

Arquivo online sobre tódolos temas relacionados coas tradicións en Galicia e pretende chegar a ser unha comunidade colaborativa onde conflúa todo o que hai espallado pola rede.

[web: arquivostradicionais.wordpress.com]